Rusya ve Türkiye’nin taraf oldukları 1961 Lahey Uluslararsı sözleşmesine göre, bir devletin içinde düzenlenen ve başka devletin içinde kullanılacak evrak, bu evrakın menşeli olan devletin yetkili mercii tarafından özel “APOSTİLLE” kaşesiyle tasdik edilecek. 

Nitekim, Rusya’da kullanmak amacıyla, Türkiye’de düzenlenen evrak, yerel noter tarafından tasdik edildikten sonra yetkili Türk Valiliğince “APOSTİLLE” kaşesi ile onaylanacaktır. Aynı usül Rusya menşeli ve Türkiye’nin sınırları dahilinde kullanılacak evrak için geçerlidir.

Başkonsolosluk, ancak yukarıda belirtilen usüle uygun evrakların çevirisini tasdik eder.